IV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
IT w TRANSPORCIE SZYNOWYM
Zastosowanie w praktyce nowej polityki IT w Grupie PKP 18 września 2019 r.
Sala Konferencyjna PKP S.A. West Station
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Cel konferencji

Podstawowymi celami konferencji jest:
1. Wskazanie kierunków działań IT w Grupie PKP.
2. Wykazanie komplementarności rozwoju obszaru IT w procesie unowocześniania przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce.
3. Wskazanie warunków do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w sektorze kolejowym.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rada Programowa

Tomasz Buczyński

Dyrektor Departamentu Kolejnictwa
Ministerstwo Infrastruktury

Robert Kośla

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa
Ministerstwo Cyfryzacji

Krzysztof Mamiński

Prezes Zarządu
PKP S.A.

prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch

Prezes
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Tadeusz Turzyński

Prezes Zarządu
PKP Informatyka spółka z o.o.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Dziekan Wydziału Transportu
Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk

Wydział Transportu
Politechnika Warszawska

Adam Wielądek

Honorowy Przewodniczący UIC

Robert Sobczak

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Piotr Pachutko

Dyrektor Biura Teleinformatyki
PKP S.A.

Mariusz Łuszcz

Dyrektor Biura Informatyki
PKP Intercity S.A.

Witold Bawor

Członek Zarządu
PKP CARGO S.A.

Bartłomiej Buczek

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Mirosław Gilarski

Prezes Zarządu
PKP TELKOL Sp. z o.o.

dr inż. Andrzej Żurkowski

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

Komitet Organizacyjny

Waldemar Fabirkiewicz

Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Hanna Szary

Kierownik Wydziału Konferencji i Prac Eksperckich Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Martyna Lis

Kierownik Biura
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Filip Chrzanowski

Rzecznik Prasowy PKP Informatyka spółka z o.o.

Monika Kwiatkowska

Manager ds. Marketingu Strategicznego
PKP Informatyka spółka z o.o.

Bogdan Kublin

Doradca Prezesa ds. Gospodarki
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

dr inż. Marian Ostasz

Zarząd Krajowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Wiesława Barańska

Członek Zarządu Krajowej Sekcji Kolejowej
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Patronat Honorowy

Partner Merytoryczny

Partner Medialny

Partnerzy konferencji

PARTNER GENERALNY

PARTNER GŁÓWNY

IT w TRANSPORCIE SZYNOWYM

Serwis archiwalny konferencji z 2018 r.