IV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
IT w TRANSPORCIE SZYNOWYM
Zastosowanie w praktyce nowej polityki IT w Grupie PKP 18 września 2019 r.
Sala Konferencyjna PKP S.A. West Station
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Cel konferencji

Podstawowymi celami konferencji jest:
1. Wskazanie kierunków działań IT w Grupie PKP.
2. Wykazanie komplementarności rozwoju obszaru IT w procesie unowocześniania przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce.
3. Wskazanie warunków do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w sektorze kolejowym.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rada Programowa

Komitet Organizacyjny

Patronat Honorowy

Partner Merytoryczny

Partner Medialny

Partnerzy konferencji

PARTNER GENERALNY

PARTNER GŁÓWNY

IT w TRANSPORCIE SZYNOWYM

Serwis archiwalny konferencji z 2018 r.