KONFERENCJA

IV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "IT w TRANSPORCIE SZYNOWYM"
Zastosowanie w praktyce nowej polityki IT w Grupie PKP

18 września 2019 r.

Sala Konferencyjna PKP S.A.
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Koszt uczestnictwa w konferencji:

650 zł + 23% VAT

500 zł + 23% VAT - Spółki z Grupy PKP

Rezygnację z uczestnictwa można zgłaszać w terminie do 31 sierpnia 2019 r. (e-mail: hanna.szary@sitkrp.org.pl ) . W przypadku zgłoszenia rezygnacji po tym terminie, zwrot opłaty za uczestnictwo nie będzie możliwy.

TERMINARZ

Zarejestrowanie uczestnictwa

13 września 2019 r.

Przesłanie opłaty za udział w konferencji

do 13 września 2019 r.

Wysłanie do uczestników komunikatu nr 2 (z programem konferencji)

13 września 2019 r.