PROGRAM

*/ ?>
08:30 09:30

Rejestracja uczestników


09:30 09:40

Powitanie uczestników


09:40 10:00

Referat wprowadzający: Tomasz Buczyński - Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwo Instrastruktury


10:00 11:20

I Panel tematyczny - „Polityka IT w Grupie PKP

Moderator: Tadeusz Turzyński - Prezes Zarządu PKP Informatyka spółka z o.o.
Zagadnienia:

  1. Założenia strategii IT.
  2. Model współpracy Spółek.
  3. Cele i korzyści.
Uczestnicy panelu:
Piotr Pachutko - Dyrektor Biura Teleinformatyki PKP S.A.
Mirosław Majsterek - Dyrektor Biura Teleinformatyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Maria Tatarkiewicz - Architekt Systemów IT, Biuro Teleinformatyki PKP S.A.
Mariusz Antosik – Pełnomocnik Zarządu PKP Informatyka spółka z o.o.
Piotr Bloch - Naczelnik Wydziału Rozwoju Aplikacji i Projektów Biuro Teleinformatyki PKP CARGO S.A.
Mariusz Łuszcz - Dyrektor Biura Informatyki PKP Intercity S.A.
Mariusz Kamiński - Kierownik Działu Teleinformatyki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Bartłomiej Buczek - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Janusz Drążkowski - Specjalista ds. IT PKP Telkol Sp. z o.o.
Marek Pawlik - Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Instytut Kolejnictwa
Pytania audytorium, dyskusja
Podsumowanie panelu
Prezentacja firmy Rail-Mil Computers Sp. z o.o.
„rmRailProtector 4.0/TrackCircuitLifeCheck-innowacyjne systemy kolejowe w ofercie Rail-Mil Computers”
dr inż. Sławomir Jasiński - Prezes Zarządu, dr inż. Wawrzyniec Wychowański


11:20 11:30

Przerwa kawowa


11:30 13:45

II Panel tematyczny – „Przewozy pasażerskie - standaryzacja i centralizacja systemów IT”.

Moderator: Anna Sabina Wojciechowska – Członek Zarządu, ds. Rozwoju Systemów PKP Informatyka spółka z o.o.
Zagadnienia:

  1. Ramy prawne - IV Pakiet Kolejowy, rozporządzenia 1371/2007 i 1926/2017.
  2. Stan obecny przygotować do IV Pakietu Kolejowego w zakresie IT.
  3. W jaki sposób sprostać wymaganiom IV Pakietu Kolejowego. (czy konieczna jest centralizacja systemów IT?).
Uczestnicy panelu:
Magdalena Kossowska - Naczelnik Wydziału Przewozów i Informatyzacji , Departament Kolejnictwa Ministerstwo Infrastruktury
Marek Andrzejewski - Zastępca Dyrektora Biura Informatyki PKP Intercity S.A.
Bartłomiej Buczek - Członek Zarząd, Dyrektor ds. Przewozów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Małgorzata Głowacka-Ciupek - Zastępca Dyrektora Biura Teleinformatyki Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Tomasz Jędrysa - Kierownik Wydziału Teleinformatyki "Koleje Mazowieckie – KM" Sp. z o.o.
Janusz Malinowski - Prezes Zarządu Łódzka Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.
Marian Ostasz - Zarząd Krajowy SITK RP
prof. dr hab. inż. Waldemar Nowakowski - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
dr Piotr Kisielewski - Politechnika Krakowska
Pytania audytorium, dyskusja
Podsumowanie panelu
Prezentacja firmy Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o. - "lo T - moda czy kluczowy element strategii IT"
Piotr Zacharek - lo T Solutions and Strategy, Jakub Ochnio - CE lo T Team Leader
Prezentacja firmy DPK System Sp. z o.o. - "DPK Railways – zintegrowany system informatyczny dla operatorów kolejowych"
dr Piotr Kisielewski - Dyrektor


13:45 14:00

Przerwa kawowa


14:00 15:00

III Panel tematyczny - „Cyberbezpieczeństwo w sektorze transportu kolejowego”.

Moderator: Radosław Zawierucha – Członek Zarządu ds. Rozwoju Bezpieczeństwa i Infrastruktury PKP Informatyka spółka z o.o.
Zagadnienia:

  1. Rola cyberbezpieczeństwa w systemach wspierających transport kolejowy.
  2. System cyberbezpieczeństwa Grupy PKP.
  3. Zasoby i kompetencje – wyzwania dla Spółek.
Uczestnicy panelu:
Robert Kośla - Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwo Cyfryzacji
Konrad Cuch - Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ciągłości Działania Systemów IT PKP S.A.
Mariusz Łuszcz - Dyrektor Biura Informatyki PKP Intercity S.A.
Tomasz Bieliński - Naczelnik Wydziału Informatyki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Grzegorz Kuta - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Robert Milewski - Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa IT PKP Informatyka spółka z o.o.
Prezentacja firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. k. "Zastosowanie technologii BIM w projektowaniu, realizacji i utrzymaniu obiektów infrastruktury liniowej"
Jakub Stanasiuk - Inżynier BIM
Pytania audytorium, dyskusja
Podsumowanie panelu
Zakończenie konferencji


15:00 16:00

Lunch